INFO

Even in 2011 will be the only Czech band the opportunity to play on the iconic megafestivalu Wacken Open Air in Germany. Wacken Metal Battle contest will attend next year a total of 30 countries from around the world.

Recruitings bands to the national round will last until 28 February 2011. National finals are held in the second half of April at club Exit Chmelnice.

New for next year, fans will participate in the jury. They can come and support your favorite band and help them to fulfill their musical dream. Absence of a juror (The sum of votes of fans at the final evening we will have the same weight as a vote of the judges).

The winning band from the Czech Republic gets the opportunity to play one of the largest existing festivals in the world, and in front of a large audience with high-quality equipment and totally professional approach from the organizers. Backstage at the festival can also get many contacts from around the world for future cooperation. And, just putting the band name itself and information about it on the festival site is a great ad.

Worldwide Finals will take place at the Wacken Open Air festival in the period from 5 to 7 August 2011. The winner gets a contract with a global label for a period of one year and becomes the band backed firms Washburn and Eden (plus those obtained from the apparatus) and the following year they will perform at the festival as one of the regular bands not participating in the competition. Winners of will receive significant discounts on the apparatus mentioned brands.

Do you have a band and want to login? If you do not have a contract or are not going in the near future to sign a contract with any label, you are able to play 30 minutes set containing your own work?`And in case of victory in the National round you are able to cover the cost of the trip to Wacken, then send your application now!

The mail that you send to the address at the end of February wacken.mb.cz(at)gmail.com indicate the name and composition of the band, plus a brief biography, add a link to two songs, which band do you best represent them for a live video link and / or official video on the Youtube link to the current promofotku.

Bands that advance to the final round of the Wacken Metal Battle CZ will be notified and published on 15 March 2011.

Czech Version

I v roce 2011 bude mít jediná česká kapela možnost zahrát si na kultovním megafestivalu Wacken Open Air v Německu. Soutěže Wacken Metal Battle se příští rok zúčastní celkem 27 zemí z celého světa.

Nábor kapel do národního kola potrvá do 28. února 2011. Národní finále se uskuteční v druhé polovině měsíce dubna v pražském klubu Exit Chmelnice.

Novinkou pro příští rok bude účast fanoušků v porotě. Ti tak mohou přijet podpořit svou oblíbenou kapelu a pomoci jí splnit si svůj hudební sen. Zastoupí jednoho porotce (tj. součet hlasů fanoušků na finálovém večeru bude mít stejnou váhu jako hlasování jednoho z porotců).

Vítězná kapela z České republiky získá možnost zahrát si na jednom z největších existujících festivalů na světě, a to před velmi početným publikem, na vysoce kvalitní aparaturu a s naprosto profesionálním přístupem od pořadatelů. Ve festivalové backstagi také může získat celou řadu kontaktů z celého světa pro budoucí spolupráci. A navíc, jen samotné uvedení názvu kapely a informací o ní na festivalovém webu je obrovskou reklamou.

Celosvětové finále se odehraje na festivalu Wacken Open Air v termínu od 5. do 7. srpna 2011. Vítěz tu získá smlouvu s celosvětovým labelem, na dobu jednoho roku se stane kapelou podporovanou firmami Washburn a Eden (plus od nich získá aparaturu) a v roce následujícím vystoupí na festivalu jako jedna z regulerních kapel mimo soutěž. Vítězové národních kol získají výrazné slevy na aparaturu uvedených značek.

Máte kapelu a chcete se přihlásit? Pokud také nemáte smlouvu ani se nechystáte v blízké budoucnosti podepsat smlouvu s žádným vydavatelstvím, jste schopni odehrát 30timinutový set obsahující vaši vlastní tvorbu a v případě vítězství v národním kole si sami pokrýt náklady na cestu do Wackenu, pošlete přihlášku právě teď!

Do mailu, který odešlete do konce února na adresu wacken.mb.cz@gmail.com uveďte název a složení kapely plus stručnou biografii, přidejte link na dvě skladby, které kapelu podle vás nejlépe reprezentují, link na live video a/nebo oficiální videoklip na Youtube, link na aktuální promofotku.

Kapely, které postoupí do finálového kola Wacken Metal Battle CZ budou vyrozuměny a zveřejněny 15. března 2011.
back to top ::

NEWS


DATES


RESULTS


MEDIA