< MB Lithuania - Date of final announced
26.01.2012 15:47 Age: 6 yrs
Category: MB NEWS: DENMARK
By: Metal-Battle Team

W:O:A METAL BATTLE DENMARK 2012


(english version below)

Wacken Open Air & Livescenen præsenterer

i samarbejde med Jägermeister, Emp Danmark,

Devilution.dk, Metalzone.dk & Rockfreaks.net

 

W:O:A METAL BATTLE DANMARK 2012

 

HVAD ER METAL BATTLE

W:O:A Metal Battle er en talentkonkurrence startet af verdens største Metal festival – Wacken Open Air – tilbage i 2004. Konkurrencen blev iværksat som et initiativ fra festivalens side, som deres bidrag til at booste undergrundsscenen. Det første år deltog 11 bands som blev afviklet på festivalen. Siden da har konceptet udvidet sig markant og i 2012 er mere end 30 lande involveret i konkurrencen.

I 2012 bliver konkurrencen i Danmark afholdt for tredje gang. I 2010 var det BY THE PATIENT som vandt og sidste år var det APHYXION.

 

SHOWTIME!

Konkurrencen herhjemme består af fem indledende runder og en finale. Datoerne er som følger:

 

4. APRIL - Studenterhuset, Aalborg

5. APRIL - Fermaten, Herning

13. APRIL - Godset, Kolding

14. APRIL - V58, Aarhus

3. MAJ - Gimle, Roskilde

DK FINALEN

5. MAJ - Pumpehuset, København

 

Til hver indledende runde deltager 3-5 bands. Dertil kommer en headliner for aftenen. I alt kan publikummet vente et Metalshow på over 4 timer.

Alle bands i de indledende runder, er nøje udvalgt af en jury, baseret på kunstnernes indsendte materiale.

 

AFGØRELSERNE & JURY GRUPPERNE

I henholdsvis de indledende runder, samt til finalen, er det en jury som afgør, hvilke bands som skal gå videre til den nationale finale, og hvem der i den sidste ende står som vinderen af W:O:A Metal Battle Danmark 2012 slaget.

Publikummet har fra 2012 runderne, også fået indvirkning på afgørelsen. Den samlede publikumsstemme, til hver indledende runde og til finalen, bliver medtaget som ét ekstra jurymedlem.

De involverede i jurygrupperne, er alle erfarende folk fra metalmiljøet i Danmark. Disse værende musikere, anmeldere, producere mm.

 

 

HVORFOR ET SHOW SOM METAL BATTLE?

I modsætning til en del andre konkurrencer, så er baggrunden for W:O:A Metal Battle at styrke metalscenen. Derfor ser vi i første omgang ikke dette som en konkurrence, men som en mulighed for at sende et dansk upcoming Metaltalent videre, til verdens største metalfestival – Wacken Open Air.

 

De bands som kommer til de indledende runder, får en unik mulighed for at mødes med potentielle fremtidige samarbejdspartnere og kollegaer. De får også mulighed for på ene-hånd at snakke med juryen, som efter hvert show, vil stå til rådighed for en individuel samtale med hver af dem. Her får de kritik af deres optræden af både positiv og eventuel negativ karakter. Husk på, at disse jurymedlemmer alle er erfarende i metalbranchen og derved er de med til at give bands kyndig viden og in-sight til branchen.

 

HVAD KAN MAN VINDE?

Når alt kommer til alt, så er W:O:A Metal Battle stadig en konkurrence, og som i enhver anden dyst, så skal der en præmie til. Her heller ingen undtagelse.

De vindende bands af de indledende runder, kommer videre til den store finale i København.

Vinderen af det store danske finaleshow, får retten til at repræsenterer Danmark, ved den internationale final på Wacken Open Air festivalen til august. Dertil vil der, traditionen tro, følge nogle danske spillejobs i kølevandet for vinderen.

For vinderen af den store finale på Wacken Open Air, venter der en drømmepræmie. De tilbydes udover en masse musikudstyr, ganske enkelt den store drømmepræmie, en pladekontrakt med ingen ringere end det tyske gigantselskab – Nuclear Blast!

 

HVEM KAN TILMELDE SIG

Alle bands som spiller originalmusik indenfor genrerne hård rock / metal, kan tilmelde sig. Bandet må endvidere ikke have en pladekontrakt med et pladeselskab.

Der findes i dag en del gråzoner i forhold til hvornår en plade er udgivet på et ”selskab” eller om det er en distributionsaftale ol. Er I i tvivl og ønsker at deltage, så kontakt endelig Livescenen.

 

HVORDAN TILMELDER MAN SIT BAND?

 

I skal indsende en promopakke indeholdende minimum:

- Musik

- Bandbeskrivelse

- Bandbillede

 

Pakken sendes til:

Livescenen

Christiansgade 11, 1

9000 Aalborg

Mærk konvolutten ”Metal Battle”

 

Du kan også tilmelde dit band ved at indsende en email til info@livescenen.dk indeholdende minimum:

- Musik

- Bandbeskrivelse

- Bandbillede

 

Pakken sendes til:

Livescenen

Christiansgade 11, 1

9000 Aalborg

Mærk konvolutten ”Metal Battle”

Det fortrækkes dog, at modtage tilmeldingen pr. brev.

 

Du kan også tilmelde dit band ved at indsende en email til info@livescenen.dk indeholdende minimum:

- Musik

- Bandbeskrivelse

- Bandbillede

 

HVORNÅR?

Tilmeldingsfristen er onsdag den 15. februar kl. 12.00!

 

LINKS

www.livescenen.dk

www.metal-battle.com

www.facebook.com/woambdk

www.facebook.com/livescenen

www.devilution.dk

www.metalzone.dk

www.rockfreaks.ne

 

 

 

(ENGLISH VERSION)

 

Wacken Open Air & Livescenen presents

In corporation with Jägermeister, Emp Denmark,

Devilution.dk, Metalzone.dk & Rockfreaks.net

 

W:O:A METAL BATTLE DANMARK 2012

 

WHAT IS METAL BATTLE?

W:O:A Metal Battle is a metal talent competition started out by the biggest metal festival of the world in 2004 – Wacken Open Air . The competition was started as way for the festival to contribute to boost the metal scene. The first year 11 bands took part in the competition which only took part at the festival itself. Since then the concept has evolved tremendously and in 2012 more than 30 countries worldwide is participating in the contest.

 

In 2012 the Danish Metal Battle is held for the third time. The 2010 DK winner was By The Patient and last year Aphyxion won the Danish title.

 

SHOWTIME!

The competition in Denmark is build up of 5 preliminary rounds and a final. The dates are:

 

April 4th - Studenterhuset, Aalborg

April 5th - Fermaten, Herning

April 13th - Godset, Kolding

April 14th - V58, Aarhus

May 3rd - Gimle, Roskilde

DK FINAL

May 5th - Pumpehuset, København

 

At each preliminary show 3-5 bands will participate. In addition a headliner will shortly be announced for the entire Metal Battle tour. The audience can expect a show of more than 4 hours of metal madness

All bands competing in the pre-shows has all been carefully selected by a jury, based on their submitted material.

 

ROULING & JURY

In each preliminary round and at the final it is a jury which decide who will go on to the DK final, and who will ultimately stand as the winner of the 2012 DK battle.

The audience has from 2012 been granted the right to have a say in the ruling. The collected voting of the audience at each round and at the final will represent one (1) vote in the jury.

The involved members of the jury are all experienced people og the metal scene. Being musicians, reviewers, promoters, producers and like.

 

WHY A SHOW LIKE METAL BATTLE?

Compared to other music competitions’, W:O:A Metal Battles main focus is to strengthen the metal scene. Therefore we do not at first see this as a competition, but more as an opportunity to send an upcoming Danish act to the world’s biggest metal fest – Wacken Open Air.

 

Those bands that comes to the preliminary rounds, gets an unique possibility to meet potential future partners and colleagues. They also get the chance to speak to the jury after each show, where the jury will give advice to the bands on good/bad of their performance and with ideas on how the bands should move forward. Remember that each member of the jury are all experienced people from the metal scene and their focus is to pas on knowledge and in-sight info from the business to the bands.

 

WHAT CAN YOU WIN?

When it all comes down to it, W:O:A Metal Battle is after all a competition and as with all other competitions there has to be a winning price. Metal Battle is no exception.

The winning band from each preliminary round moves on to the grand final in Copenhagen.

The winner of the DK final earns the right to represent Denmark at the international final at Wacken in August. As tradition dictates there will follow some shows for the DK winner in Denmark.

For the winner of the final at Wacken, a dream price awaits. Not only do the win A LOT of new music equipment but they win the ultimate price in terms of a record deal with no other then NUCLEAR BLAST!!!

 

WHO CAN TAKE PART?

All bands who play original music within the hard rock/metal genre can apply for the competition. Furthermore the band may not have a signed record deal or one lined up in the near future.

There are today some “grey zones” in terms of when a record has been released through a company or if a distribution deal is considered a deal. In doubts and your band wish to take part in the battle, do not hesitate to contact us and we will sort it out.

 

HOW DO WE SIGN UP?

 

You send a promo package minimum containing:

- Music

- Band describtion

- Band picture

 

The package is to be send to:

Livescenen

Christiansgade 11, 1

9000 Aalborg

Mark “Metal Battle”

 

You can also apply via email. The email must at a minimum contain:

- Music

- Band describtion

- Band picture

 

We prefer to have the application send via regular post!

 

LINKS

www.livescenen.dk

www.metal-battle.com

www.facebook.com/woambdk

www.facebook.com/livescenen

www.devilution.dk

www.metalzone.dk

www.rockfreaks.ne